Egyéb

kategória

Egy logopédus véleménye a babajelelésről

Írta: Fizl Kata

szeptember 5, 2015

A babajelelésről beszélgettünk Bűdi Boglárkával, aki gyógypedagógus, logopédus, pszichopedagógus és autizmus specialista. Tanulmányait az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon végezte és főleg kétnyelvű, beszédfogyatékos, mozgássérült és autizmussal élő gyermekekkel dolgozik. Szívügye a korai életszakasz, a beszéd, nyelvi,- és kommunikációs készségek fejlesztése az említett területeken. A minél korábbi beavatkozás, a megelőzés és a team-munka elkötelezett híve.

Szakmai szemmel mi a véleményed a babajelelésről?

Szerintem a babajelelés azért hasznos, mert használatával a babák már a beszéd előtti, azaz a preverbális szakaszban is képesek a kézjelekből értelmezni, hogy a velük kommunikálni kívánó szülő/felnőtt mit is szeretne tőlük. A kézjelek erős vizuális ingerek, amik segítik a beszédet még nehezen értő babák számára az információ gyorsabb és könnyebb feldolgozását, a korai életszakaszban sokkal informatívabbak számukra, mint a beszéd. Emiatt kevésbé lesznek frusztráltak, hiszen megértik, hogy a külvilág mit szeretne tőlük, és később ők is ki tudják fejezni a szándékaikat, amikor maguk is elkezdik használni a babajeleket. A babajelelés segíti a beszédértés és a beszédészlelés fejlődését, a korán elkezdett hatékony kommunikáció pedig felgyorsíthatja, de mindenképpen könnyebbé teszi a beszédfejlődés további szakaszait, ezzel együtt más készségek tanulását is.

 

Milyen beszédfejlődési szakaszok vannak és mi szükséges ahhoz, hogy a gyermek elkezdjen beszélni?

A beszédfejlődés első másfél évében, az úgynevezett preverbális szakaszban a sírás mellett először megjelenik a véletlenszerű gőgicsélés és gagyogás. Ezután egyre felismerhetőbbé válnak az anyanyelv hangjai, hangkapcsolatai. A gyermekek ezzel együtt folyamatosan tanulják a kommunikáció mintázatát is, aminek legjellegzetesebb jelenségei a „párbeszédszerű gagyogás”, a beszélőváltás, intonáció, szerepcsere a szülők és a baba között. Már ebben a korban is rendkívül fontos az utánzás és a megerősítés, hiszen ez nélkülözhetetlen az aktív beszéd megjelenéséhez. Mivel a nyelvi megértés mindig megelőzi a produkciót, a beszédfejlődés során az értelmi fejlődés megugrása és a beszéd megindulása közötti időszakban felgyülemlő passzív szókincs aktivizálódik, amikor a gyermek elkezd beszélni. Az első értelmes szó az első év vége felé történik meg, de ebben a pillanatban a beszéd fejlődésének már óriási előzményei vannak. A beszéd elsajátításához ugyanannyira fontos az ép hallás, az ép hangképző szervek, az ép idegrendszer akárcsak a beszélő közeg és a szociális környezet, hiszen a hatékony kommunikáció csak így fejlődhet ki – ha nincs kihez beszélni, akkor nincs miért megszólalnia a gyermeknek. A beszélni nem tudó gyermek is már élénken kommunikál a környezetével, sokan saját kézjeleket is használnak. A gyermekek a beszélő környezet alapján tanulják meg a saját anyanyelvük nyelvtani szabályait és azok helyes használatát. A helyes beszédpélda, a rendszeres könyvolvasás, mondókázás, ritmizálás és éneklés pedig segíti a beszédértés és beszédészlelés fejlődését.

Véleményed szerint akadályozza vagy késlelteti a beszédfejlődést a babajelelés?

A babajelelés nem késlelteti, sőt elősegíti a beszédfejlődést, hiszen a kommunikációs szándékot erősíti a gyerekekben. A több csatornán beérkező információ pozitívan segíti az idegrendszer fejlődését az agy legintenzívebben fejlődő időszakában, amit kutatások is igazolnak. A babajeleket a szülő mindig hangzó beszéddel mutatja, be ez által biztosítja a beszélő közeget. Lehetőséget kínál a gyermekének, hogy a mondandójához a babajelet, vagy a szavak különféle változatait használja kommunikációja során.

 

Mi hátráltatja a beszédfejlődést az egészségesen fejlődő gyermeknél?

A beszédfejlődést nehezítheti többek között a lassú mozgásfejlődés, a kimaradt mozgásfejlődési szakaszok, a mozgáshiány, a korai életkortól rendszeres és hosszú ideig tartó tévénézés. Negatív hatással lehet a beszédfejlődésre még a kicsi kortól elhúzódó olyan betegségek, amik a beszédszervekre vannak hatással – pl. hurutos megbetegedések, elhúzódó fülgyulladás, allergia, sorozatos mandulagyulladások, amik az ép hallást csökkentik, így a gyermekek nem hallják tisztán sem a mások, sem a saját beszédüket, ennek következtében nem valósul meg az a visszacsatolás, ami alapján helyes beszédet elsajátítják.

Mit gondolsz a babajelelő gyermek agytevékenységére milyen hatással van a babajelelés?

Elősegíti az értelmi fejlődést és megalapozza a későbbi tanulási képességeket, mert a babajelelés közben a tanulás hármas megerősítés formájába történik. Mivel az információ több csatornán jut el a babákhoz (vizuális csatornán, mert látja, amit jelelnek neki, auditív csatornán, mert hallja a jelhez kapcsolódó szót és cselekvéses csatornán, mert a jeleléssel megerősíti a szó beépülését a saját nyelvi szótárába). Rövidtávú pozitív hatása annak, hogy a szavak tanulása és a kommunikáció fejlődése több oldalról van megtámogatva intenzívebb és gyorsabb beszédfejlődést eredményezhet.Hosszútávon az intenzívebb értelmi fejlődés eredményeként könnyebb lehet az olvasás-, írástanulás és a szövegértés az iskolában, ami sokkal hatékonyabb tanulást eredményezhet a későbbiekben is.

Vajon, miért intenzívebb a babajelelő baba nyelvi fejlődése?

A korán (akár 1 éves korban) elkezdett babajelelés segíti a gyermekek beszéd és nyelvi fejlődését, mert a több csatornán megerősített és sokat ismételt információk hatékonyabban és gyorsabban épülnek be a gyerekek beszédébe.

Babajelnyelv egy logopédus szemével

Mi az oka annak, hogy általában a többnyelvű családokban a gyermekek később kezdenek el beszélni? Milyen hatással van a babajelelés a kétnyelvű gyermekekre?

Tapasztalataim szerint nem minden kétnyelvű gyermek kezd el később beszélni, sokszor épphogy nagyobb a nyelvi kreativitásuk, és a fantáziájuk is gazdagabb. Sőt bizonyos gyermekek nyitottabbak, aktívabbak és könnyebben teremtenek kapcsolatot egynyelvű társaikhoz képest. A kétnyelvűség esetén nem a beszédfejlődés késik, inkább arról van szó, hogy több ideig tart mire eldöntik, hogy kivel, milyen szituációban, milyen nyelven kell társalogni. Az egynyelvű gyerekeknél is előfordul, hogy később kezdenek el beszélni, azonban minden gyerek a saját tempójában fejlődik függetlenül attól, hogy egy vagy két nyelven beszélnek hozzá. A babajeleknek különböző anyanyelvű szülők gyermekei esetében abban van jelentősége, hogy míg a szülők különböző nyelven beszélnek egymással és a babával is, de a babajelek formájában a beszéd kezdete előtt számukra jelen van egy közös szótár. A vizuális ingerek a korai életszakaszban sokkal erősebbek, és sokkal könnyebb nekik jelentést tulajdonítani, így a gyermek könnyen megérti a különböző nyelven beszélő szüleit és a jelhez később társítani tudja majd a szavakat a megfelelő nyelven.

Mikor kell gyanakodni megkésett beszédfejlődésre vagy egyéb beszédfejlődést gátló tényezőkre?

A tipikusan fejlődő gyermeknek 2 évesen legalább 50 szó/hangutánzó szót használ aktívan, míg passzív szókincse további 100-150 szót tartalmaz. Az a tapasztalat, hogy a fiúk általában később kezdenek el beszélni, de a 2 éves kor náluk is vízválasztó.
A megkésett beszédfejlődés tünetei lehetnek:

 • A preverbális szakaszban valamilyen eltérést vagy furcsaságot észlelünk Pl:nem, vagy túl egysíkúan, esetleg túlrekedten gagyog a gyermek
 • Túl lassan reagál a környezeti ingerekre
 • Lassú a beszédritmusa.
 • Ha 2 éves korában még nem használ 50 szót, ami lehet hangutánzó szó, szókezdemény, vagy saját szó.
 • 3 évesen még nem kezdett el beszélni, vagy a beszéde nehezen érthető és nincs egyértelmű hallási, idegrendszeri és, beszéd képzőszervi probléma.
 • Hangutánzókban beszél.
 • A szókincse szegényes, sivár
 • A beszédértése viszont jó, tehát elvégzi az utasításainkat, ha arra kérjük nyissa ki az ajtót, megteszi, mégis sokáig csak egyszavas, vagy két-három szavas, nyelvtanilag helytelen mondatokat használ – pl.tátá vá (tátá vár), ehe ihi. (Lehel kicsi), üt a na (süt a nap).

Ilyen esetekben a logopédiai kezelés mellett az otthoni babajelelés nagyban segítheti a gyermek és a szülő mindennapjait, hiszen ezzel is csak kommunikációs szándékot erősítjük benne a beszéd indulásáig azzal.

Magyarországon a babajelelés a logopédiai gyakorlatban még nem terjedt el, megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél nem tudok róla, hogy a szakma széles körben használná. Beszédindításban az autizmussal élő gyermekek esetében alkalmazunk gesztusokat, jeleket nagy sikerrel. A gyógypedagógia alkalmaz kézjeleket, gesztusokat a hallássérült, a mozgássérült, a súlyos halmozottan sérült és az autizmussal élő gyermekek esetében alternatív és augmentatív kommunikációs módszerekként, amikkel a gyermekeket megtanítja kommunikálni másokkal, hogy képességeiknek megfelelően a lehető legnagyobb mértékben érvényesülni tudjanak

Babajelnyelv logopédus szemével

Mi a Babajelnyelv és mire jó?

Mi a Babajelnyelv és mire jó? A babajelnyelv ‒ azaz a kisbaba ösztönös és tudatos gesztusaira...

A baba, a babajelek és a beszédfejlődés

A babajelelés gátolja a beszédfejlődést? Mind a módszert alkalmazó, támogató, mind az azt...

Miért hidd el nekem, amit mondok?

  Miért hidd el nekem, amit mondok?   Közel 10 éves tapasztalattal rendelkezem a...

Miről babajelel a kisbabád veled?

A kisbabák 8- 9 hónapos korukra már sokkal aktívabban kommunikálnak, hiszen  sok mindent értenek a...

A magyar jelnyelv népszerűsítése babajeleléssel!

A magyar jelnyelv népszerűsítése a babajeleken keresztül A babajeleléssel - mellyel a kisbabák...

Visszatérés a babázó mindennapokból

Három babaillatú év után óriási lendülettel megkezdem a visszatérést a babajelelést oktatók...

Siket családba született, halló babák korai kommunikációja.

Siket családban jelelő baba Nemrég egy siket apuka mesélte nekem, hogy a halló kislánya egyik...

Mikor kezdjétek el a babajelelést?

Mikor érdemes elkezdeni babajelelést? Ha nagyon korán kezded a babajelelést, amikor még nagyon...

A babajelek és a bennrekedt mondanivaló

A bennrekedt mondanivaló Meglátásom szerint a  válaszkész szülővel is előfordulhat, hogy kevésbé...

Milyen egy babajelnyelv tanfolyam?

A babajelnyelv tanfolyamokat hétköznap délelőttönként szoktam tartani, ahova többnyire anyukák jönnek el a kisbabáikkal, ám nagy örömömre egyre több apuka és nagyszülő és nagyobb testvér is részt vesz a foglalkozásokon.
A babajelnyelv tanfolyam 60 perces, mely 5 héten keresztül heti egy alkalommal, mindig ugyanazon a napon van megtartva.

.

Hasonló bejegyzések

Miért hidd el nekem, amit mondok?

Miért hidd el nekem, amit mondok?

  Miért hidd el nekem, amit mondok?   Közel 10 éves tapasztalattal rendelkezem a babajelelés terén. A saját gyermekeimmel babajeleltünk, valamint több száz család gyermeke kezdett el babajelelni a módszerem mentén Veszprém és Fejér megyében valamint...

Apa és a babajelek

Apa és a babajelek

 Apák és a babajelek Az apák az elmúlt évtizedekhez viszonyítva egyre jobban bevonódnak a gyermekük gondozásba.  Magyarországon többnyire az anyák vannak otthon a GYES alatt, igy az anyának több alkalma van  a nap folyamán az ösztönös válaszkészségével reagálni a...

Online Otthoni Segédlet

Online Otthoni Segédlet

Az Online Otthoni Segédlettel a kezedet  fogva végigvezetlek a babajelelés izgalmas útján! 2015-ben az Online Otthoni Segédletet azért hoztam létre, hogy a Babajelnyelv óráimra járó hallgatóim korlátlanul hozzáférhessenek a Babajelnyelv tanfolyamon elhangzott...

Hogy néz ki a csoportos tanfolyam?

 

A Csoportos Babajelnyelv Oktatás egy 5 hetes, heti 1 órás élő tanfolyam.  Itt közösen tanulhatod meg a babajelnyelv alapjait és módszertanát.

A tanfolyam órái minden héten ugyanabban az időpontban vannak, így könnyű beépíteni a napi- és hetirendbe.

Az órára magaddal hozhatod – sőt, hozd is magaddal! – babádat; nem kell bébiszittert keresned.

Tanulás közben sokat játszunk, éneklünk, mondókázunk és ez a gyerekeket is leköti.

A legtöbben a tanfolyam vége után is tartják a kapcsolatot egymással, akár élőben, akár a zárt, exkluzív Facebook csoportunkban, ahol bármikor megoszthatják egymással tapasztalataikat, történeteiket.

Hogy néz ki az online tanfolyam?

Az Online Babajelnyelv tanfolyam egy interaktív oktatás videochaten vagy Skype-on keresztül, heti egyszer 60 percben 5 héten át. 

A kezedet fogva lépésről-lépésre vezetlek, az alapoktól a haladó szintig oktatóvideókkal, jelvideókkal, videóklippekkel, nyomtatható tanulókártyákkal, segédletekkel,

A Skype órákat rugalmasan tartom, így akár délután, sőt este is tanulhattok. A párodat is bevonhatod, hogy együtt mihamarabb belevessétek magatokat a kisbabátokkal való hatékony jelelésbe.

N

A regisztráció menete:

 1. Az alábbi űrlapot töltsd ki és klikkelj a jelentkezem gombra.
 2. Jelentkezés után emailen tájékoztatlak a regisztrációd sikerességéről. A tanfolyam pontos indulása függ a létszám meglététől (8 Fő), így erről is időben tájékoztatlak.
 3. A tanfolyam indulásának első napján kell kifizetni a díjat.
 4. A hozzáférést az Online Otthoni Segédelthez az első óra után megkapod.
 5. Leletöltheted az ajándék Képes Babalapozgatót. A kiállított számlát az űrlapon megadott emailcímre küldöm.

Mi van az árban?

 

 • Öt  60 perces személyes, csoportos foglalkozás, ahova díjmentesen kísérő is jöhet,
 • 4 db ingyenesen letölthető Babajelnyelv képes babalapozgató melyek címei: „Baba játékai” „Állatok” „Járművek” Ételek”
 • otthon is használható online segédletet, melyet okostelefonon és tableten is elérhetsz (belépés a menüsorban lévő linken)
  • Találsz benne egy 406 szavas ABC szerint rendezett videójelszótárat,
  • 205 darab nyomtatható babajelrajzot,
  • babajelelős videóklipeket és
  • oktatóvideókat, ami segít a leggyakoribb jelek villámgyors visszaidézésében, valamint
 • egy belépőt exkluzív Facebook csoportunkba, ahol megbeszélhetitek tapasztalataitokat a többi babajelelő anyukával és Fizl Kata babajelnyelv oktatóval.

 19 000 Ft

.
N

A regisztráció menete:

 1. Az alábbi űrlapot töltsd ki és klikkelj a jelentkezem gombra
 2.  Jelentkezés után emailen tájékoztatlak a jelentkezésed sikeréről.
 3. A kapott  email tartalmazni fogja az utalási adatokat.
 4. A befizetésed megérkezése után leegyeztetjük az első óránk időpontját.
 5. Az első óránk után elküldöm neked az  Online Babajelnyelv tanfolyami felületéhez a  hozzáférési adatokat, azaz a felhasználónevet és jelszót.
  Leletöltheted az ajándék Képes Babalapozgatót.
 6. A kiállított számlát az űrlapon megadott emailcímre küldöm.

Mi van az árban?

 

 • 5 héten át heti egy alkalommal 60 percen át személyesen, rátok és a gyemeketek érdeklődésére fókuszálva bevezetlek titeket a babajelelés izgalmas világába.
 • 4 db ingyenesen letölthető Babajelnyelv Képes babalapozgató melyek címei: „Baba játékai” „Állatok” „Járművek” Ételek”
 • A tanfolyami felületen hozzáférhetesz a 406 szavas ABC szerint rendezett videójelszótárhoz, mely témaköörnként szűrhető. Pl: Ételek jelei, állatok jelei stb..
 • 205 darab nyomtatható tanulókártya
 • 56 babajelelős videóklipeket
 • egy belépőt exkluzív Facebook csoportba, ahol megbeszélhetitek tapasztalataitokat a többi babajelelő anyukával és Fizl Kata babajelnyelv oktatóval.

 

 

 23 000 Ft

.